Petrol Kimya ve Su - Dik Silindirik Stok Tankları İmalatları

Petrol Kimya ve Su – Dik Silindirik Stok Tankları İmalatları

Petrol, Kimya ve su depolama tankları, kullanım amacı ve kullanılacak yere göre imal edilir. Dik silindirik
depolama tankları;

  • Akaryakıt
  • Su
  • Gaz Yağı
  • Asit
  • Sanayi Atıkları

Gibi ürünlerin depolanması için uygundur.
Tüm imalat, uygun standartlara göre, third party eşliğinde yapılmaktadır.
Depoların fabrikasyonu tek parça olduğu gibi, gerekli durumlarda yerinde montaj işlemi de
uygulanabilmektedir.