Lpg tank imalatı

Otogaz İstasyonu Kurma

Otogaz istasyonu kurma işleminde öncelikle istasyonu kurdurmak isteyen bayinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekir. Kurulacak istasyonun hangi arsaya kurulacağı, kurulacak arsanın imar durumuna bağlı olarak belediyeden akaryakıt-otogaz istasyonu için gerekli ruhsat belgelerini almak gerekir. Tabi ki bu işlemlerin haricinde istasyonun kurulacağı arsanın alt yapısını oluşturmak, bayiliğin sözleşmesini yapmak ve otogaz istasyonunda çalışacak elemanların gerekli…

Otogaz İstasyon Kurulumu

Otogaz istasyon kurulumu | Gün geçtikçe artan sanayileşme ve artan nüfus ile birlikte otomotiv sektörü dahil birçok sektörde ilerleme yaşanmıştır. İnsanların gelir düzeylerine göre sınıflandırılmış otomobiller bizlerin bir yerden başka bir yere gidişini sağlarken aynı zamanda gezmek istediğimiz, görmek istediğimiz yerlere gidebilme avantajı da sağlıyor. Otomobil sektörünün bu denli geniş olması beraberinde akaryakıt otogaz istasyon…